دکتور رضا وقر دوست

أخصائی الجراحه البلاستیکیه و التجمیلیه

حائز علی درجه ممتازه فی بورد إختصاصی لجراحه التجمیلیه و البلاستیکیه فی ایران و عضو سابق لجمعیه العلمیه فی جامعه ایران لعلوم الطبیه